Bedevaarten in 2016 te Renkum

MariaHet rond 1350 gemaakte Mariabeeld in de O.L.V. ten Hemelopneming kerk te Renkum (parochie z. Titus Brandsma) wordt al vele eeuwen vereerd. Na de Reformatie in 1580 kwam het beeld na eeuwen van anoniem bestaan in Utrecht terecht. Eind 19e eeuw kwam het van een rommelzolder van een pastorie weer ‘onder de mensen’.

In 1928 kwam het weer thuis in de RK kerk OLV ten Hemelopneming in Renkum. Die terugkeer werd aanleiding voor jaarlijkse bedevaarten. Tot in zestig van de vorige eeuw bezochten jaarlijks ruim 10.000 mensen Maria van Renkum.

De Maria/ziekenbedevaart op de laatste dinsdag in de maand mei vond voor het eerst plaats in 1956. In 2016 wordt deze dus voor de 60e keer georganiseerd. Op dinsdag 31 mei 2016 zal Mgr Woorts voorgaan in de Eucharistieviering en in het plechtig Lof van deze Maria/Ziekenbedevaart. De organisatie stelt zich op deze dag al jaren in op het ontvangen van chronisch zieken, personen die bedlegerig of slecht ter been zijn. Het Renkumse koor St Cecillia o.l.v. de heer Gelderman verzorgt het muzikale gedeelte tijdens deze bedevaart. Het programma van de 60ste Maria/ziekenbedevaart start om 10.00 uur.

Verspreid over het hele jaar vinden er in 2016 nog meer bedevaarten in Renkum plaats. De Bloesembedevaart op zondag 10 april om 15.00 uur is de eerste. Deze bedevaart richt zich op ouders en schoolgaande kinderen. Kinderen die hun eerste communie doen worden speciaal uitgenodigd. Iedereen brengt een bloesemtak mee. Gecombineerd met een korte viering in de kerk is er een processie door het park, dat achter de kerk gelegen is. Dit park draagt de naam 'Rosarium Mariae'. Centraal staan daarbij de rozenkransmysteriën, die het verhaal van Jezus en Maria in 20 afbeeldingen vertellen. De deelnemers leggen daar bloesemtakken neer. Na afloop is er ontmoeting met koffie e thee, en voor de kinderen limonade en een prijsvraag met leuke prijzen.

Op zondag 29 mei 2016 wordt Sacramentsdag gevierd. Het programma (aanvang 15.00 uur) ombevat een lof, een processie met het Heilig Sacrament door het park en eventueel na de processie een stille aanbidding.

Het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming wordt in 2016 gevierd op maandagavond 15 augustus om 19.00 uur met een Eucharistieviering in de kerk en een lichtprocessie (met kaarsen) door het park Rosarium Mariæ.

In de Maria-maand oktober vindt de Gelderse Bedevaart plaats op zondag 16 oktober 2016 om 14.00 uur. Deze bedevaart sluit dit aanbod in 2016 van bedevaarten waaraan u kunt deelnemen. U bent van harte welkom in het groene dorp Renkum aan de Veluwezoom in Gelderland.

Zoekt u een bestemming voor een groepsactiviteit of meditatie in de vorm van een bedevaart? Het is prima mogelijk om in Renkum met een groep op bezoek te komen. Mogelijkheden voor een passend programma kunt u vooraf bespreken. Informeer bij programmacoördinator: Leny Lotgerink, email: , telefoon: 0317 - 318362.

Voor meer achtergrondinformatie over bedevaarten en mogelijkheden kijk op: www.mariavanrenkum.nl.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.