Met de ogen van onze Heer Jezus

Brief van de aartsbisschop en de hulpbisschoppen van het Aartsbisdom Utrecht na de sluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Met Kerstmis vieren we dat onze God zichtbaar en tastbaar onder ons is gekomen in het Kind van Bethlehem, onze Heer Jezus Christus. Paus Franciscus heeft over Hem gezegd: “Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader” (Misericordiae Vultus, nr. 1). De Heilige Vader schreef deze woorden toen hij op 11 april 2015 het Heilig Jaar van de Barmhartigheid aankondigde. Dit Heilig Jaar begon met het openen van de Heilige Deur in de St. Pieter te Rome en vervolgens met het openen van Heilige Deuren in alle bisdommen ter wereld. In ons Aartsbisdom Utrecht waren die in Utrecht, Hengelo (O) en Groenlo. Inmiddels is dit Heilig Jaar alweer voorbij, misschien mogen we wel zeggen: voorbij gevlogen. We moeten er echter voor waken dat wat het Heilig Jaar van de Barmhartigheid ons heeft gebracht, niet zomaar ‘vervlogen’ zal zijn. Want dit jaar heeft de Kerk – ook in het Aartsbisdom Utrecht – veel goeds en bemoedigends gebracht.

Wij zijn als bisschoppen van het Aartsbisdom Utrecht de paus zeer dankbaar voor het afgelopen Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In onze parochies en instellingen is er tijdens dit jaar veel ontvangen en gedeeld in geloof, hoop en liefde. Heel wat inzet is er betoond om het Heilig Jaar gestalte te geven in de liturgie, de catechese en de diaconie. Zowel de geestelijke als de lichamelijke werken van barmhartigheid zijn veelvuldig belicht en concreet gemaakt. Mensen – jong en oud(er) – hebben het sacrament van Gods barmhartigheid ontvangen – het sacrament van Boete en Verzoening ofwel de biecht – en dat is een bron van grote genade en vrede.

Lees het vervolg op deze (en de totale) brief in de bijlage.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand 20161216 - Met de ogen van onze Heer Jezus.pdf20161216 - Met de ogen van onze Heer Jezus.pdf2016-12-22

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.