Vastenaktie voor Namanga

Vastenaktie 2017De RK Kerken Bennekom, Heelsum, Oosterbeek, Renkum, Veenendaal, Doorwerth en Wageningen hebben een gezamenlijke Vastenaktie: PROJECT 2017: Verbetering Onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking op de basisschool in Namanga.

In samenwerking met Stichting Catharinafonds Nederland en Jacqueline Siyionte die werkt voor het Catharinafonds in Namanga.

Het Catharinafonds ondersteunt al sinds 2002 op velerlei gebied het onderwijs in het Masaï gebied in Kenia. De laatste jaren is het accent vooral gelegd op verbetering van het onderwijs aan meisjes. In 2006/2008 heeft de Stichting, o.a samen met de vastenactie, enkele lokalen gerealiseerd voor leerlingen met een verstandelijke beperking op het terrein van de basisschool in Namanga. De speciale lokalen en extra aandacht hebben als resultaat gehad dat er veel meer leerlingen met een beperking naar school zijn gegaan. Nu zitten op deze school, met in totaal 1075 leerlingen, 65 kinderen met een verstandelijke beperking, waarvan enkele ook een lichamelijke beperking hebben. Deze leerlingen draaien, waar mogelijk, mee in het reguliere onderwijs maar krijgen daarnaast les in aparte lokalen, die voor hen zijn ingericht. Deze lokalen zijn, na bijna 10 jaar, toe aan een onderhoudsbeurt, inclusief de toiletten. Ook is er grote behoefte aan nieuw lesmateriaal, mede gericht op versterking van de mobiliteit van de kinderen, en een kas met irrigatie om groente te leren verbouwen. Dit past perfect binnen de doelstelling van de Stichting Catharinafonds. We doen daarom een dringend beroep op uw steun tijdens de Vastentijd om met uw bijdrage het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking te verbeteren zodat ze een betere toekomst tegemoet gaan.

Voor alle geloofsgemeenschappen: Rek. nr.: NL50 INGB 0005 1849 34, t.n.v.: MOV Ede o.v.v. Zuid-Kenia of d.m.v. Vastenzakjes (eenmalige machtiging Vastenactie)

Voor meer informatie: Dhr. Piet Dekker, tel. 0318-63 81 72
of ga naar de website www.catharinafonds.nl.

 

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.