Metten en Lauden in de Goede Week en Paastijd

Getijden gebedIn de Goede Week herdenken wij het lijden, sterven en de Verrijzenis van de Heer. Het getijdengebed van de kerk kan daarbij behulpzaam zijn. Door het bidden van de psalmen worden we verbonden met de Heer, die zelf ook de psalmen gebeden heeft, en ook met de wereldkerk.

Er is gelegenheid om daaraan deel te nemen, iedere dag van 7.30 tot 8.15 uur ’s morgens in de dagkapel van de St. Johannes de Doperkerk in Wageningen, behalve op de maandagen en evenmin in de week direct na Pasen, van 18- 21 april. Het gaat om de lezingendienst (‘metten’) en het ochtendgebed (‘lauden’) waarbij de psalmen gezongen worden in sobere kloosterlijke stijl. Van harte welkom!

Pastoor Henri ten Have

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.