Oecumenische viering "Vrijheid kost wat"

DodenherdenkingOp donderdag 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld sindsdien. Ook staan we erbij stil dat sinds 1945 de wereld nog geen dag vrij is geweest van oorlog. Vanwege deze geschiedenissen reflecteren we op het verleden en proberen we lessen te trekken voor het heden en de toekomst.

Evenals in de Tweede Wereldoorlog hebben we vandaag te maken met wrede en autoritaire groeperingen die zich schuldig maken aan aanslagen, martelingen, slavernij en massamoord. We moeten steeds opnieuw nadenken over de wijze waarop de vrijheid zo goed mogelijk beschermd is.

Elk jaar weer.

Elke dag weer.

Het behoud van onze vrijheid ligt in het afwijzen van haat.
Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar nog steviger omarmen.

In dit licht bezien wordt jaarlijks in de Gedachteniskerk in Rhenen, voorafgaand aan de dodenherdenking, van 18.00 tot 18.40 uur een oecumenische viering georganiseerd. Een viering die openstaat voor ieder die zich betrokken voelt. Ook u, ook jij bent van harte welkom!

Na afloop van de viering vertrekken we met de aanwezigen die dat willen, gezamenlijk naar de Grebbeberg, waar we om 19.00 uur aansluiting zoeken bij de stille tocht op weg naar het Militair ereveld.

We zien u graag:
Donderdag 4 mei om 18.00 u in de Gedachteniskerk, Herenstraat 82, 3911 JG Rhenen
(ingang bij de voetgangersoversteekplaats)

 

 

Vier mei

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.