Workshop Gregoriaans

GregoriaansZaterdag 14 oktober a.s. organiseert de parochiële “Schola Cantorum Gregoriana” een workshop Gregoriaans in samenwerking met de NSGV Utrecht. De dag vindt plaats in de Gedachteniskerk in Rhenen een heeft als thema “De getijden met Maria”.

De nadruk zal vooral liggen op het gezamenlijk zingen van de Gregoriaanse gezangen die worden behandeld en ingestudeerd. Daarnaast zal er deze dag ook kort aandacht zijn voor de historie en achtergronden van het Gregoriaans, als wel de levendige interpretaties van het Gregoriaans van nu! De muzikale leiding van de workshop is in handen van de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan.

Heeft u interesse en wilt u graag kennis maken of zingt u graag Gregoriaans, meldt u dan aan. De kosten bedragen slechts € 10,- (incl. muziek, koffie, thee). Voor een lunch dient u zelf zorg dragen.

De workshop is van 10.00 uur tot 15.00 uur, inclusief ontvangst en afsluiting, en wordt gehouden in de Gedachteniskerk, Herenstraat 82 te Rhenen. Aanmelding en informatie: . Telefoon: 030-6982579.

 

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.