Laatste bezichtiging en viering kerk van Heelsum

De kerk te HeelsumOnze parochie zalige Titus Brandsma neemt afscheid van één van haar (nog) negen kerken: de St. Josephkerk in Heelsum, die 57 jaar lang dienst heeft gedaan. Zondag 24 juni is de kerk tussen 12.00 en 15.00 uur open ter bezichtiging. Een week later, zondag 1 juli om 10.00 uur, is de slotviering, waarbij alle parochianen ook welkom zijn.

De afname van het aantal belijdende gelovigen is de reden van de kerksluiting. De gemeenschappen van Heelsum en Renkum gaan samen in de nieuwe geloofsgemeenschap Heelsum-Renkum in de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum. Hier is de startviering van de nieuwe geloofsgemeenschap op zondag 2 september om 10.00 uur.

De locatieraad en pastoraatsgroep Heelsum hebben al enkele jaren geleden vastgesteld dat de toekomst in de kerk van Renkum ligt. Het Heelsumse kerkgebouw met de Italiaanse kerktoren is op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Fons Vermeulen was de architect ervan. Het is de enige gaaf bewaard gebleven kerk van zijn hand. Vermeulen behoorde tot de Bossche School. Dat was een naoorlogse richting in de architectuur, die gebruik maakte van natuurlijk bouwmateriaal als baksteen en hout en die streefde naar ideale verhoudingen tussen lengte- en breedtematen en de afmetingen van ramen en deuren. De lichtinval via het portaal en door het doorlopende raam onder de rand van het duizend vierkante meter grote dak is bijzonder, net zoals de akoestiek van het gebouw.

Siebe van de Geijn en Peter Hagelen zullen bezoekers daar vast op wijzen tijdens de laatste bezichtiging op 24 juni van 12.00 tot 15.00 uur. Zij geven uitleg en beantwoorden vragen van het publiek.

Slotviering

Pastoor Henri ten Have, pater George Saraber en pastor Toos Jurrius gaan zondag 1 juli om 10.00 uur voor in de slotviering. De dienst wordt opgeluisterd door een koor dat vooral bestaat uit oud-koorleden van de St. Josephkerk onder leiding van dirigent Bram Wesselingh.

Brochure

Bij gelegenheid van het afscheid en nieuwe begin is een brochure verschenen, die wordt bezorgd bij alle 1.200 ingeschreven rooms-katholieke huishoudens, praktiserend of niet, in Heelsum en Renkum. Het wordt tevens verspreid onder omwonenden in de ruime omgeving van de Heelsumse kerk. Het boekje komt ook te liggen in de protestantse kerken en op publiekspunten in de beide dorpen.

Zie hier voor de volledige brochure.

 

 De St. Josephkerk biedt door haar bouwkundige verhoudingen, lichtinval en akoestiek een bijzondere ruimtelijke ervaring.

De kerk in het prille licht van de winterzon …          … en de toren onder de zomerzon.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.