100 jaar Kruiswegstaties Jan Toorop

100 jaar Kruiswegstaties TooropOp 20 februari 1916 schreef de Nederlandse kunstenaar Jan Toorop (1858-1928) aan de heer Vossenaar, pastoor van de Oosterbeekse Sint Bernulphuskerk, het volgende: “Ik had u even willen mededeelen dat Mevrouw de Bruijn ‘uit Drijersheide’ mij gevraagd heeft of ik lust had Kruiswegstatiën voor uwe kerk te vervaardigen. Ik heb er over nagedacht en heb ’t nu maar geaccepteerd om dit uit te voeren. Ik zal er met groote liefde aan arbeiden.”

Ruim drie jaar later, in mei 1919, werden de staties in het bijzijn van Toorop en vele belangstellenden, ingewijd. Tot op de dag van vandaag zijn de veertien lijdenstaferelen te bezichtigen in de Sint-Bernulphuskerk, en nog altijd spreken het lijnenspel, de eenvoudige vormen en de kleursensaties tot de verbeelding van velen. In kunsthistorisch opzicht mogen de staties gerekend worden tot absolute meesterwerken en binnen de katholieke devotie nemen zij eveneens een bijzondere plaats in. Maar de staties spelen ook een belangrijke rol binnen de lokale historie doordat Toorop een aantal parochianen uit Oosterbeek heeft afgebeeld.

Deze kruiswegstaties van Jan Toorop bestaan nu 100 jaar. Hieromheen worden komend (dit) jaar tal van activiteiten georganiseerd en er is een fraaie website waar u alle informatie kan vinden. Zie: www.bernulphus.nl/tooropstaties100jaar/.

 

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.