Vastenactie: Solidair met India

Vastenactie 2020Nu duidelijk is dat we tot en met Pinksteren geen vieringen meer hebben in onze kerken en dus ook geen collectes meer voor de Vastenactie 2020, wordt er een extra beroep op u gedaan om een gift digitaal over te maken. Natuurlijk bevinden we ons met de dreiging van Corona in bizarre omstandigheden waarbij we zeer op ons zelf worden teruggeworpen, maar onze zusters en broeders in India zijn het gewoon om in bizarre omstandigheden te verkeren!

Ons gaat het nog altijd relatief goed dus we hopen van harte dat wij de mensen in Kasaragod Kerala in India niet vergeten en wordt u vriendelijk verzocht om uw bijdrage voor het gemeenschappelijk project van onze parochie alsnog over te maken. Dit kan op rekening NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag onder vermelding van het projectnummer 401402. De informatie over dit project staat in het Paasnummer van TitusBreed, hierin wordt ook vermeld dat Vastenactie de totale bijdrage met 50% verhoogt!

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.