Vastenactie 2020: Eindresultaat

Vastenactie 2020 Binnen onze parochie was dit jaar gekozen voor een project van de stichting Solidair met India. Dit project “hulp aan moeders van gehandicapte kinderen” was als “eigen doel” aangemeld bij de landelijke Vastenactie. Dat had als voordeel dat zij het door ons bijeengebrachte bedrag met de helft zouden verhogen. Behalve Rhenen dat een eigen project heeft, hebben alle locaties meegedaan. Door de sluiting van de kerken half maart vanwege de corona vervielen vele tweede collectes die voor dit doel bestemd waren. Ook de diverse activiteiten die ten behoeve van de vastenactie zouden worden georganiseerd konden hierdoor niet doorgaan.

De vrees bestond daarom dat wij bij lange na de nagestreefde opbrengst (ca € 11.500,-) niet zouden halen. Maar dankzij de digitale overmakingen door velen van u is er toch een bedrag van € 9765,- binnengekomen. De landelijke Vastenactie had projecten al de kans geboden om hun acties volgend jaar voort te zetten omdat bij de meeste projecten door de corona-omstandigheden de opbrengst erg was tegengevallen. Bij ons project bleek dit juist erg mee te vallen en omdat wij met elkaar zo dicht bij ons streefbedrag zijn gekomen heeft de Vastenactie toegezegd het bedrag aan te vullen tot 100% van ons streefbedrag en dus ook de 50% extra volledig uit te keren, waarmee wij het project in India het volledig begrote bedrag kunnen schenken!

U allen die hebben bijgedragen hartelijk dank en ook de verschillende MOV’s ben ik erkentelijk voor hun inzet. Over het eindverslag van het betreffende project in India zal ik u te zijner tijd inlichten.

Jos Schilte,  MOV Veenendaal

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.