Gelderse bedevaart in het teken van Corona

O.L.V. van RenkumOnder voorbehoud van de Corona ontwikkelingen wordt in het Mariabedevaartsoord Renkum op 18 oktober de jaarlijkse Gelderse bedevaart georganiseerd voor de Gelderse parochies. Het programma vindt dit jaar in aangepaste vorm plaats en zal gericht zijn op bezinning en gebed om God’s heil en zegen af te smeken en Hem meer te betrekken bij de huidige situatie van ons land.

De organist van de St Janskathedraal Den Bosch, dhr. Ton Nagel, zal de middag muzikaal begeleiden en vijf zangeressen zullen zingen. De eucharistieviering wordt gecelebreerd door kapelaan S. Steijaert van de parochie Sint Christoffel in West-Maas en Waal. Samen met hem gaat voor pastoor H. Scheve van de parochie HH. Twaalf Apostelen te Zutphen.

Programma

Aanvang: 14.00 uur:
Openingen met orgelmuziek en mogelijkheid om individueel bloemen te schenken aan Maria.
Rozenkransgebed ter ere van Onze Lieve Vrouw met voorbidders zodat de bedevaartgangers in stilte kunnen meebidden.
14.45 uur: Plechtige Eucharistieviering en kort Lof.
16.00 uur: Afsluiting
Voor koffie/thee wordt gezorgd. I.v.m. het coronaprotocol s.v.p zelf broodjes e.d. meenemen.

Deelname is gratis.
S.v.p aanmelding via het of dagelijks van 09.00-11.30 uur via tel. 0317- 312331.Vervoer: op eigen gelegenheid.

Adres:
R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1 6871 AA Renkum. Bereikbaar vanuit Arnhem en Wageningen met buslijn 352, uitstappen halte Don Boscoweg.

Wij nodigen u uit om gezamenlijk ter voorbereiding 9 dagen voorafgaand aan de Gelderse bedevaart, de noveen ter ere van O.L.V. van Fatima te bidden en daarnaast dagelijks het rozenkransgebed. De noveen staat binnenkort op de website www.mariavanrenkum.nl en ligt t.z.t. ook in de kerk om mee te nemen.

 

 

 

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.