Vertaling website

Parochievernieuwing

Nooit meer verlegen om contant collectegeld

Afbeelding collectebonnenkaartenNooit meer verlegen zitten om contant geld voor de collecte, altijd bonnen bij de hand hebben om bij te dragen aan de eerste en tweede collecte. De collectebon is een ideaal betaalmiddel. Gemakkelijk en veilig voor uzelf en voor uw geloofsgemeenschap. En: als u een collectebonnenkaart bestelt via een bankoverschrijving aan de parochie, geldt de aankoop als een gift waarvoor u belasting terug kunt krijgen.

Onze parochie geeft collectebonnenkaarten uit van:
€ 20,- (20 bonnen van één Euro)
€ 50,- (20 maal twee-en-halve Euro)
€ 100,- (20 maal vijf Euro)

Bestellen met bankoverschrijving
Een bonnenkaart bestelt u via een overschrijving aan de parochie zalige Titus Brandsma op rekeningnummer NL72 RABO 0156 2767 20. Vermeld bij uw bankoverschrijving a.u.b. uw naam, adres en de soort kaart(en) die u wenst.

In de geloofsgemeenschap Bennekom kunt u de via de bank betaalde en bestelde collectebonnen een week later ophalen bij de parochiewacht (ma. t/m vr. 10.30-11.30 uur) of bij Gerard Bolscher rond de zondagsviering.
In Ede, Oosterbeek, Renkum, Rhenen, Veenendaal en Wageningen krijgt u uw bonnen thuis bezorgd.

Pinbetaling in Ede
Op het secretariaat in Ede kunt u op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen een bonnenkaart kopen en betalen met uw pinpas. Als bij de zondagsviering collectebonnen te koop zijn (ook met pinbetaling) staat dit aangegeven op bordjes bij binnenkomst in de kerk. Het gepinde bedrag wordt direct bijgeschreven op de bankrekening van de parochie en is dus ook als gift aftrekbaar voor de belasting. 

Contante aankoop
Bij elke geloofsgemeenschap kunt u ook kaarten verkrijgen tegen contante betaling. Maar daarvoor kunt u geen belastingteruggave krijgen. U bent welkom op het secretariaat van de geloofsgemeenschappen Ede-Lunteren (zie hierboven, liefst pinbetaling), Oosterbeek-Doorwerth (wo. en do. 9.30-12.00 u.), Renkum-Heelsum (do. 10-12 u.), Veenendaal (di. 10-12 u.) en Wageningen (ma. t/m vr. 10-12 u.). Ook kunt u na de zondagsviering voor uw collectebonnen terecht bij de geloofsgemeenschappen Bennekom (Gerard Bolscher), Renkum-Heelsum (Cor van Silfhout), Rhenen (Nico de Groot) en Veenendaal (de gastvrouw / gastheer van locatieraad /pastoraatsgroep).

Ook voor de kaars in de kerk 
De collectebon kunt u gebruiken bij de eerste en tweede collecte, maar ook voor het betalen van de kaars die u in de kerk opsteekt.

Collectebonnen

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.