Vertaling website

Parochievernieuwing

Declaraties

BonnetjesGelieve bij de indienen van de declaraties het onderstaande document gebruiken. Deze declaratie kunt u indienen bij de centrale administratie, bij voorkeur via e-mail: .
Of per post: Parochie zalige Titus Brandsma , Bergstraat 17, 6701 AB, Wageningen.

Zij controleren of het formulier juist is ingevuld en maken, indien akkoord, zo spoedig mogelijk het bedrag over. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Zonder handtekening en bijgevoegde bewijsstukken wordt niet uitbetaald.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand DECLARATIEFORMULIER.docxDECLARATIEFORMULIER.docx2021-01-11

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.