Vertaling website

Parochievernieuwing

Benoeming Mr. Erik Rozeman

Erik Rozeman

Met vreugde delen wij u mee dat per 1 september a.s. onze bisschop, kardinaal Eijk, voor onze parochie heeft benoemd:  Mr. Erik Rozeman

In het afgelopen jaar heeft Erik zijn pastorale stage in onze parochie voltooid. De beperkte bezetting van het pastorale team en de lopende projecten in de parochie heeft de bisschop doen besluiten aan hem het verzoek voor te leggen een eerste benoeming in dezelfde parochie te willen aanvaarden. Hierop heeft Erik van harte ja” gezegd.

We zijn blij met zijn bereidheid en wensen hem een vruchtbare start in het pastoraat.

 

Erik wordt benoemd in een voltijds aanstelling voor onbepaalde tijd als kandidaat priester. Op 13 november a.s. hoopt hij de diakenwijding te ontvangen en op 18 juni volgend jaar de priesterwijding in de kathedraal van Utrecht.

Op zaterdagavond 4 september a.s. zal Erik de Eucharistieviering van 18.30 u. in Wageningen worden gepresenteerd en de ambtseed afleggen ten overstaan van vicaris Hans Pauw.

Van harte nodigen wij u nu al uit hierbij, indien dan mogelijk, aanwezig te zijn!

Voorafgaand aan zijn stage binnen onze parochie heeft hij zich al voorgesteld, zie hier het artikel op onze website: Een nieuw gezicht in onze parochie

 

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.