Vastenproject Dag 4 - Boekbespreking Henri Nouwen: Eindelijk thuis

Eindelijk thuis van Henri NouwenSt Antonius Abt, kerkhoflaan 17, 6741 BN Lunteren
Boekbespreking 28 maart 14.00 uur;
o.l.v. Jan Olimulder

Eindelijk thuis beschrijft de geestelijke zoektocht van Henri Nouwen wie hij ten diepste is. Henri is een bekend en veelgelezen schrijver op het raakvlak van theologie, spiritualiteit en samenleving, meer nog in de VS dan in ons land. Zijn leven is een queeste in monnikentradities, in opleidingen en universiteiten, als docent en student, en tenslotte in leefgemeenschappen van gehandicapte mensen. Hij bracht er de laatste tien jaar van zijn leven door en pas hier vond hij zichzelf en kwam een eind aan het rusteloze zoeken. Hij komt dan eindelijk thuis.

Eindelijk thuis beschrijft deze zoektocht aan de hand van Rembrandts schilderij De verloren zoon. Minutieus beschrijft hij de personages en taferelen op het doek en stelt zichzelf voortdurend de vraag: wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot de rollen van vader, broer en zoon, mede in geestelijk opzicht.

Dit zal ook de invalshoek zijn waarmee ik dit boek samen wil bespreken. Voorwaarde voor deelname is dat deelnemers het boek (156 pagina’s) aandachtig hebben gelezen. Het onderlinge gesprek wordt gevoerd met behulp van enkele persoonlijke “zoekopdrachten” die vooraf aan de deelnemers worden toegestuurd.

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12.
Opgave: uiterlijk 7 maart, bij jaarthema groep
/ 0318 645831

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.