Vastenproject: boek "Van macht ontdaan"

Van macht ontdaanIn het kader van het vastenproject "lopend vuur" is op 8 maart 14.00 uur in Lunteren een boekbespreking o.l.v. Jan Olimulder. Boek: "Van macht ontdaan" van René Grotenhuis (ISBN 978-90-8972-150-1/ uitgeverij Abdij van Berne).

René Grotenhuis was directeur van Vastenactie/ Cordaid en heeft een groot deel van de wereld bereisd. Daarvoor werkte hij in het arbeidspastoraat van het aartsbisdom in de stad Utrecht. Daardoor kent hij een groot deel van de onderkant van de samenleving, zowel in eigen land als in de derde wereld. In "Van macht ontdaan" geeft hij een kritische analyse van het instituut kerk en laat hij vooral zien hoe de kerk macht hanteert vanuit de dominante westerse sfeer van het liberalisme. Tegelijk neemt hij waar dat geloof en spiritualiteit een grote kracht vormen, maar bijna niet op kunnen tegen het instituutsdenken en voortdurend onder druk staan. Dit verarmt het geloof als innerlijke kracht en als zaad voor de toekomst.

Grotenhuis gaat in op de noodzaak voor de kerk om dit machtsdenken los te laten en betrekt in dit proces paus Franciscus als leider en rolmodel. In de laatste hoofdstukken gaat hij uitgebreid in op wat geloof en kerk desondanks te bieden hebben mits deze echt oog hebben voor de bevrijdende boodschap van het evangelie. De nadruk valt hierbij mede op de lokale gemeenschap als drager van dit geloof.

De eigen kracht van geloven in de lokale kerk zal ook de invalshoek waarmee we dit boek willen bespreken. Er is ruimte voor eigen ervaringen en inspiratie. Enkele weken van te voren ontvangen deelnemers een paar gerichte vragen. Voorwaarde voor deelname is dat deelnemers het boek (155 pagina’s) ook hebben gelezen, en zo mogelijk, aantekeningen hebben gemaakt over dat wat hen boeit of vragen oproept.

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12.
Opgave: uiterlijk 25 februari , bij jaarthema groep: .

Wanneer: 8 maart
Waar: St.Antonius Abt, Kerkhoflaan 17, Lunteren
Tijd: 14.00 uur /inloop 13.30 uur.

 

 

 

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.