Vastenproject: Thomasviering

Apostel ThomasDe Thomasviering in Ede op 3 maart is de start van het vastentraject "lopend vuur" van het jaarthema. Wat is een Thomasviering? Deze vorm van vieren is ontstaan in Helsinki (Finland).

In het spoor van de discipel Thomas, die misschien ten onrechte, de ongelovige genoemd wordt, gaan we in zo’n gezamenlijk viering uitzoeken hoe hij heden ten dage ook ons kan inspireren. De naamgever van de Thomasviering, de apostel Thomas, is in de Bijbel een twijfelaar met kritische vragen. Die Thomas uit de Bijbel liet zich met zijn vragen ‘in de kring trekken’. Een Thomasviering is toegankelijk. Onbelangrijk is of je wel of niet bij een kerk behoort. Mensen mogen er zijn met al hun twijfels, hoop en verlangen Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met verlangens, voor gelovigen met vragen. Bij geloven hoort ook "ervaren dat je niet alleen bent".

De viering heeft een pastoraal karakter, geleid door pastor Hans Lucassen met assistentie van verschillende mensen. De viering is met name gericht op volwassenen van alle leeftijden. Belangrijk bij deze viering is een sfeer van warmte, openheid en respect.

Drie elementen staan centraal: Bijbellezing, gebed en delen van (brood en wijn).Het gesproken woord is kort en eenvoudig. Er is ruimte voor verbeelding, muziek, beweging en stilte. Een belangrijk element is de "heilige chaos", waar mensen zich kunnen uiten over wat hen bezighoudt rond het thema "wat raakt, verbindt". Deze ‘chaos’ overigens, verloopt in een rustige meditatieve sfeer. Meer dan in andere vieringen gaat het naast luisteren, ook om kijken, voelen en beleven.

De viering eindigt met een maaltijd waarbij we de oerelementen van brood en wijn aan elkaar geven. Als tegemoetkoming in de kosten gaat op het einde van de maaltijd een mandje rond. Welkom. Voor die maaltijd is het prettig om te weten hoeveel mensen er komen. Aanmelden bij: /0318 645831.

Wanneer: zaterdag 3 maart
Waar: Antoniuskerk, Stationsweg 112, Ede.
Tijd: 18.00 uur

 

 

 

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.