Op pelgrimage naar Kevelaer

PelgrimageWordt het tijd om even alles achter je te laten? Tijd om je te bezinnen? Kies dan voor een pelgrimstocht, vier dagen lopen van Renkum naar Kevelaer.

De route volgt de oude weg waarlangs katholieken uit het westen van het land die met de boot naar Wageningen kwamen de laatste 90 km te voet naar Kevelaer trokken. Vier dagen onderweg met een groep van maximaal 10 mensen. Overnachten in een B&B en in kleine hotels. De tocht heeft een sober ingetogen karakter. Daarbij is er tijd om elkaar te ontmoeten en stil te staan bij wat er op je pad komt. Geen TV, geen social media. Voor vier dagen is het strikt noodzakelijke en het onderweg zijn genoeg. Alles wat je daarbij thuis laat is mooi meegenomen.

Kunt je 3 t/m 7 oktober nog vrijmaken?
Loop met ons mee.
Opgeven bij Henk Koop 0318-520074, .

 

Nabrandertje: Eerder trof u al een uitnodiging aan om mee te gaan op pelgrimstocht naar Kevelaer. Een wandeling van 4 dagen (3-7 oktober). Op zondag de 7e oktober vieren de pelgrimsgangers dan, samen met een groep uit onze eigen parochie die voor deze viering speciaal naar Kevelaer zijn gekomen, de H.Mis. Mocht u nog zin hebben om mee te gaan op deze tocht? Er zijn, door omstandigheden, twee plaatsen over.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.