Bezoek het Klooster St. Agatha

Klooster Sint AgathaOp vrijdag 8 mei gaat het Jaarthema op bezoek bij het Klooster St.Agatha in Cuijk. Ook hier 'speuren naar God' en op zoek naar ‘sporen van God’. De Orde van het Heilig Kruis wordt rond 1210 gesticht in Hoei. Klooster St.Agatha wordt sinds 1371 onafgebroken bewoond door de Kruisheren.

Ze dragen een wit habijt, een zwart scapulier met een rood-wit kruisteken. De kloostergemeenschap leidt een leven van enerzijds (koor)gebed en beschouwing en anderzijds pastorale zorg. De Kruisheren volgen de regel van Augustinus. Ook nu nog is het oudste klooster van Nederland een plaats waar het leven van alledag wordt gecombineerd met bezinning en reflectie. Sinds 2006 is in een deel van het klooster het ' Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven' gevestigd.Het centrum richt zich op de geschiedenis en de betekenis van kloosterlingen in Nederland.

Wilt u mee naar het klooster van verleden, heden én toekomst?
Opgeven tot 1 mei bij of 0318 645831. Er zijn kosten aan verbonden.

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.