Kerkbalans

Algemene info: Het rekening nummer van Actie Kerkbalans / Kerkbijdrage is NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. parochie zalige Titus Brandsma. Indien bekend, vermeld uw relatiecode.

Geloofsgemeenschappen vinden weerklank voor hun oproep

Kerkbalans 2020Hoe belangrijk de kerk voor ons is, beseffen we eens te meer als we niet naar het kerkgebouw kunnen gaan voor de viering of een andere geloofs- of gemeenschapsactiviteit. Dan voelen we het gemis van de kerk, al blijven we ons geloof belijden, onder andere door het volgen van vieringen op ons beeldscherm.

Lees meer...  

Brieven Kerkbalans 2020

Brieven, heel veel brieven...Aan alle parochianen is een brief gestuurd met daarin de oproep voor Kerkbalans 2020. Deze brief is per lokatie vergezeld met een lokatie-specifieke brief.

Lees meer...  

Kerkbalans 2019 bijna op niveau 2018

KerkbalansIn het afgelopen jaar heeft de Actie Kerkbalans 336.400 euro opgebracht. Dat is bijna even veel als in 2018: 340.100 euro. Het is zowat de kleinste daling in 10 jaar tijd.

Lees meer...  

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.