Oproep Kerkbalans 2017

Kerkbalans 2017Het afgelopen jaar is onze parochie Zalige Titus Brandsma door velen van u weer financieel gesteund. Zonder die steun zou uw kerk niet kunnen bestaan. Met uw bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u het mogelijk de belangrijke missie van de Kerk voort te zetten. Doet u dit jaar ook weer mee?

De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze parochie. De bijdrage die u betaalt, wordt gebruikt voor de lopende kosten van de parochie in de verschillende geloofsgemeenschappen: personeelskosten, pastorale projecten, vieringen, onderhoud gebouwen, verwarming, verlichting, etc. Het gaat om alle kosten die gemaakt moeten worden om de lokale gemeenschappen levend en vitaal te laten zijn en daardoor gezamenlijk de Titus Brandsmaparochie vorm te geven.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma. Als u een brief heeft ontvangen, wilt u dan bij het overmaken uw relatiecode, die boven aan deze brief staat, vermelden? Alle ontvangsten kunnen zo per geloofsgemeenschap geregistreerd worden. Wij vragen u uitsluitend dit banknummer te gebruiken. Ook verzoeken wij u om uw eventuele periodieke overboekingen uit het verleden te wijzigen naar dit banknummer. Dit is in het verleden helaas nog niet altijd gebeurd.

Zie tevens de volledige brief hieronder.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Brief Aktie Kerkbalans 2017 v2.pdfBrief Aktie Kerkbalans 2017 v2.pdf2017-03-15

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.