Geloofsgemeenschappen vinden weerklank voor hun oproep

Kerkbalans 2020Hoe belangrijk de kerk voor ons is, beseffen we eens te meer als we niet naar het kerkgebouw kunnen gaan voor de viering of een andere geloofs- of gemeenschapsactiviteit. Dan voelen we het gemis van de kerk, al blijven we ons geloof belijden, onder andere door het volgen van vieringen op ons beeldscherm.

In de Kerkbalansbrief van januari 2020 schrijft de geloofsgemeenschap Ede-Lunteren over de vieringen op zondag, dinsdag en woensdag, over kringen, gespreksgroepen en oudermiddagen. Wageningen rept in zijn brief over het belang van activiteiten en kerkgebouw.

De geloofsgemeenschap Oosterbeek-Doorwerth spreekt in zijn Kerkbalansbrief trots over de viering van 100 jaar Kruiswegstaties van Jan Toorop in de Bernulphuskerk, en over de Doorwerthse samenkomsten-met-thema De Schakel. Renkum-Heelsum profileert zich als levende en levendige geloofsgemeenschap én Mariabedevaartsoord. En Rhenen kijkt terug op het 60-jarig bestaan van de Gedachteniskerk en benadrukt het belang van bezoeken en andere activiteiten voor (oudere) bewoners.

In zijn Kerkbalansbrief wijst Bennekom op de noodzakelijke aanpassing van de parochiezaal en de inrichting van een bloemrijke bezinningstuin. Veenendaal gaat ook aan het werk: aanpassing van parochiezaal en sanitair, een schilderbeurt van het kerkplafond en onderhoud van het orgel. Mét een pleidooi voor groei en bloei van de gemeenschap.

‘Draag bij voor je kerk’

Alle geloofsgemeenschappen roepen de parochianen in hun Kerkbalansbrief op om bij te dragen aan de instandhouding van onze katholieke kerk en kerkelijke activiteiten. Deze oproep heeft vrucht afgeworpen. De opbrengst van Kerkbalans in de eerste vijf maanden van 2020 bedraagt 227.130 euro. Dat is een bemoedigend teken in vergelijking met de opbrengsten in dezelfde periode van 2017, 2018 en 2019. Kortom, ook en juist in deze moeilijke tijd betalen parochianen voor hun kerk.

Minder collectes, meer Kerkbalans

Heeft u uw bijdrage nog niet overgemaakt? Of wilt u extra bijdragen, nu uw parochie en geloofsgemeenschap de opbrengst van veel collectes missen?

Maakt u dan een bedrag over op rekening NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. parochie z. Titus Brandsma. Vermeld uw relatiecode. Uw Kerkbalansbijdrage wordt geboekt onder uw geloofsgemeenschap.

Periodieke gift

Wilt u ook eens denken aan de mogelijkheid van een periodieke gift? Dan schenkt u jaarlijks een vast bedrag aan de parochie met extra belastingvoordeel. Zie het artikel Vaste jaarlijkse gift met compleet belastingvoordeel.

 

 

Deze grafiek toont de Kerkbalansopbrengst in de eerste vijf maanden van vier opeenvolgende jaren.

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.