Kerkbalans in de plus, collectegeld in de min

Kerkbalans 2020 De actie Kerkbalans 2020 loopt goed. Tot en met de maand september was de opbrengst hoger dan in dezelfde periode van de vorige jaren. Maar de collectes in 2020 hebben tot dusver een stuk minder opgebracht. Dat komt vooral, doordat we vanaf half maart tot rond half juni geen publieke vieringen hebben kunnen bijwonen. Een aantal parochianen heeft dit gecompenseerd met een hogere bijdrage aan Kerkbalans.

In de eerste negen maanden van 2020 gaven we samen bijna 21.000 euro meer aan Kerkbalans dan in 2019, ook gerekend van januari tot en met september. Dat ziet u in de ‘Tussenstand Kerkbalans’ op deze pagina. Ook in vergelijking met 2018 en 2017 steekt 2020 tot op dit moment gunstig af.

Daar staat - helaas - tegenover dat er bij de eerste collecte behoorlijk wat minder aan contant geld en collectebonnen in de schaal terecht kwam. Het gemis van publieke vieringen in de eerste coronatijd laat zich voelen. Het collectegeld is geteld tot en met augustus. In totaal hadden parochianen toen 18.065 euro gegeven bij de eerste collecte. In het tijdvak januari tot en met augustus 2019 lag dat bedrag op 40.519 euro: zo’n 22½ duizend euro meer. De hogere Kerkbalansopbrengst valt dus weg tegen de lagere collecte-opbrengst.

Het jaar 2020 duurt nog maar kort. Uw geloofsgemeenschap en de pastorale en andere zorg voor alle zeven geloofsgemeenschappen rekenen ook in dit moeilijke jaar op uw steun. Uw bijdrage aan Kerkbalans is welkom op bankrekening NL 40 RABO 0113 9881 09 ten name van parochie zalige Titus Brandsma. Vermeld a.u.b. uw relatiecode. Uw bijdrage wordt geregistreerd op naam van uw geloofsgemeenschap.

 

 

Tussenstand Kerkbalans

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.