Mariabedevaarten

Van 19 t/m 26 september gaan we met onze parochie met het vliegtuig op bedevaart naar Lourdes. Iedereen kan mee, jong en oud, grootouders met hun kleinkind maar ook mensen die zorg nodig hebben. Een bedevaart naar Lourdes heeft al velen extra steun en kracht geschonken. Samen met elkaar op reis is een unieke gelegenheid voor parochianen om elkaar onderling beter te leren kennen, extra te verbinden.

We reizen samen met pelgrims van de Emmaüsparochie uit de Noordoostpolder, de H. Norbertusparochie uit Oostelijk Flevoland, Parochies regio de Waterkant en een groep uit Twente. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, wacht niet te lang met aanmelden.

Mochten de financiën een belemmering vormen dan kunnen wij samen bekijken of en zo ja welke financiële ondersteuning er mogelijk is.

Meer informatie vindt u op de site van christoffelreizen t.w. www.christoffelreizen.nl

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Elly Croon, tel.nr. 06-5554 2876

Houd ook deze website in de gaten voor actuele informatie, www.titusb.nl

arnhemsebroederschaplogo.pngWij gaan op bedevaart naar Kevelaer (naar Maria Troosteres der bedroefden) op zaterdag 1 oktober 2022. Wij zijn blij dat Mgr. Herman Woorts ons die dag  zal vergezellen en zal voorgaan in de vieringen. Het thema voor 2022 is  ‘Hemel en aarde aanraken’

Opstapplaatsen zijn in de gemeente Arnhem, Rheden, Renkum, Ede en Veenendaal.
Als U mee wilt gaan op bedevaart, kunt U zich opgeven via onze site.

ICClogo.jpgZaterdag 23 April 2022, 10:50 uur. “Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden (Matt. 18:20).” Iets meer dan 30 jonge katholieke vrienden uit onze Titus Brandsmaparochie kwamen samen op het kerkplein aan de Bergstraat in Wageningen, gekleed en bepakt om aan een prachtige geloofswandeling te beginnen tussen Wageningen, Renkum en Rhenen. De weersverwachting voor die dag was zeer gunstig, hoewel het in de ochtend nog een beetje frisjes was. Opeens riep Luigi – één van de organisatoren – dat het tijd was om te vertrekken en de tocht was begonnen. 

 

mariavanlourdesIn tegenstelling tot het bericht wat verschijnt in de editie Pasen van Titus Breed het volgende:

Wegens een te weinig aantal deelnemers voor onze reis naar Lourdes van mei 2022 is de organisatie ‘Christoffel Reizen’ helaas genoodzaakt om deze reis te annuleren en te verplaatsen naar 19 tot en met 25 september 2022. Een bijzonder moeilijke keuze, maar helaas is dit, met name in financiële zin, onoverkomelijk.

Voor alle geïnteresseerde bedevaartgangers zal het een enorme tegenvaller zijn. Wij gaan er alles aan doen om de bedevaart in september 2022 te laten plaatsvinden. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Met een ontmoeting in Lourdes in het vooruitzicht, wordt het nu toch nog eerst genieten van een mooie zomer waarin we alle voorbereidingen voor een mooie parochiebedevaart in september kunnen houden.

Heeft u nog vragen, neem contact op met Elly Croon op telefoonnummer 06-5554 2876.

Het Lourdescomité z. Titus Brandsmaparochie.

 

 

LourdesgrotOnze parochie zalige Titus Brandsma Parochie gaat van maandag 2 mei tot en met zondag 8 mei 2022 per vliegtuig op bedevaart naar Lourdes. De reis valt in de meivakantie zodat ook jongeren, tieners en kinderen de gelegenheid hebben om elkaar in Lourdes te ontmoeten en samen het geloof te vieren en te (her)ontdekken.

In 2018 gingen we met een groep van ruim 50 bedevaartgangers uit onze parochie naar Lourdes, onder wie onze pastoor Henri ten Have, een afvaardiging van het jongerenkoor JKA uit Ede en verschillende vrijwilligers. Het Lourdes Comité van onze parochie vertrouwt erop dat de pandemie in mei 2022 beheersbaar is geworden en wij verantwoord, samen met pastoor Ten Have, op bedevaart kunnen gaan. Dan is het weer mogelijk om elkaar als parochianen te ontmoeten in Lourdes, voor elkaar open te staan en te bouwen aan de saamhorigheid binnen onze parochie tijdens en na deze pelgrimage. Uiteraard is de reis onlosmakelijk verbonden met veel gezelligheid.

mariaaltaar

Voor het jaar 2021 heeft de werkgroep bedevaarten Renkum vol goede moed een programma gemaakt, na de teleurstelling van 2020 toen bijna alle bedevaarten uitvielen. Dat gold voor de pelgrimages die door Renkum zelf werden aangeboden én voor de bedevaarten van groepen van buiten. Alleen de viering van Maria ten Hemelopneming en de Gelderse Bedevaart konden toen beperkt doorgang vinden. Als gevolg van de coronacrisis gingen ook in 2021 de eerste bedevaarten, de Bloesembedevaart (gepland voor 18 april) en de Mariabedevaart speciaal voor zieken en senioren (gepland voor 18 mei), niet door.

 

mariabeeld flyer bedevaart 2020 foto1“Het eerste dat Bernadette zag bij de verschijning van Maria in de grot van Lourdes was haar glimlach. ‘Wees niet bang, ga niet weg, ik ben bij jou,’ zei Maria’s glimlach tot haar. Tijdens haar derde verschijning beloofde Maria aan Bernadette niet het geluk in deze wereld, maar in die andere. Bernadette, die veel lijden kende, stond die glimlach van Maria altijd voor ogen.” Dit zei mgr. H. Woorts op 15 augustus in de viering van het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in de gelijknamige kerk van Renkum.

Foto 2Fietstochtvertrek uit RenkumZes Belgische jongemannen vanaf de leeftijd van 14 jaar meldden zich maandag 26 juli bij de gastvrije pastorie van de kerk van Maria van Renkum. Zij maakten een vijfdaagse fietstocht van Antwerpen naar de kapel en kerk van St. Bonifatius in Dokkum. Broeder René Maria Oude Elferink en priester Louis Bochkoltz van de Priesterbroederschap Pius X te Antwerpen begeleidden hen. Het Mariabedevaartsoord Renkum was een mooie halte- en slaapplaats op hun fietsbedevaart. Broeder René Maria en Anya Banen, koster in Renkum, doen verslag.