Mariabedevaarten

mariavanrenkum.jpgDe kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum (parochie Heilige Titus Brandsma) viert in 2023 haar eeuwfeest. In dit jubileumjaar  vindt voor de 65e maal de jaarlijkse bedevaart speciaal voor zieken en senioren plaats, op dinsdag 23 mei. Kardinaal Wim Eijk viert de Eucharistie. Het beeld van Maria van Renkum, 6½ eeuw oud, maakt het Gelderse dorp aan de Rijn tot een geliefd pelgrimsoord.

Voor het nieuwe jaar staan vijf bedevaarten op het programma, met telken s een viering in de kerk en vaak ook een rondgang door het Mariapark naast en achter de kerk. Er staan 20 iconen die vertellen over het leven van Jezus en Maria. Bij de rondgang in de vorm van een processie wordt het beeld onder gebed en zang plechtig door het park gedragen. Elke bedevaart wordt afgesloten met een ontmoeting met koffie, thee, frisdrank en wat lekkers. Iedere bedevaart staat open voor iedereen, ook als die zich speciaal richt op een bepaalde groep. 

 

Bedevaartprogramma 2023:

 * Bloesembedevaart, zondag 23 april, 15.00 uur.
Uitgenodigd zijn ouders, schoolgaande kinderen en in het bijzonder de Eerste Communicanten, liefst met bloem of bloesemtak. Na een korte viering in de kerk volgt de processie - het beeld van Maria voorop - door het park. Na afloop worden bloemen en bloesem neergelegd bij Maria in de kerk.
 Ziekenbedevaart_2022.jpg* Bedevaart speciaal voor zieken en senioren, dinsdag 23 mei vanaf 10.30 uur.

In 1956 voor het eerst gehouden en daarna bijna elk jaar! Nu voor de 65e keer.
Na de ontvangst (koffie, thee, gebak) celebreert kardinaal Wim Eijk om 11.00 uur de Eucharistie, bijgestaan door pastoor Mauricio Meneses, parochievicaris Erik Rozeman en pater Frans Bomers. U kunt deze dag een persoonlijk gesprek met een priester of pastor Toos Jurrius voeren. Een mooi moment is de aanbieding door schoolkinderen van boeketjes aan de bedevaartgangers (foto). Om 15.00 uur is de afsluiting met een plechtig Lof.

Het programma is afgestemd op de mogelijkheden van mensen die ziek zijn of een andere lichamelijke beperking hebben. Zo zijn er comfortabele stoelen en veel plaatsen voor rolstoelen beschikbaar. Een uitgebreide lunch wordt geserveerd, er zijn rustmomenten met koffie, thee, frisdrank en versnaperingen. Zie: Informatie en aanmelding, onderaan deze pagina.

 Foto_bruidje_Sacramentsdag_2022.jpg* Sacramentsdag, zondag 11 juni, 11.00 uur.
De Eerste Communicanten zijn de eregasten op deze dag. Na de Eucharistie volgt de processie door het Mariapark, ditmaal met het Heilig Sacrament. De kinderen dragen kaarsen en strooien bloemblaadjes. Op de foto: een bruidje.

 * Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, dinsdag 15 augustus, 19.00 uur.Processie_Maria_ten_Hemelopneming_15-08-2022.JPG
Bisschop Ted Hoogenboom gaat voor in de Eucharistie en de aansluitende Mariaprocessie door het park. 

Foto: de processie op 15 augustus 2022.

 Gelderse_bedevaart_2022.foto_rozenkransgebed_door_jongens_voorgebeden.kapelaan_B._Theunissen.jpg* Gelderse bedevaart in de Mariamaand, zondag 22 oktober, 14.00 uur.
Gelovigen uit Gelderland en van elders zijn uitgenodigd voor deze traditionele bedevaart ter ere van Maria van Renkum, Vrouwe van Gelderland. De organisatie is in handen van de Gebedskring OLV van Renkum. Een bloemenhulde en het rozenkransgebed gaan vooraf aan de Eucharistieviering en een kort Lof.

Op de foto gaan jongens samen met kapelaan Bart Theunissen voor in het bidden van de rozenkrans (Gelderse bedevaart 2022).

Groepsontvangsten

Wilt u met een groep van bijvoorbeeld uw parochie of vereniging komen voor een eigen programma, dat in overleg met u wordt samengesteld? De werkgroep bedevaarten organiseert het graag voor u. Het kan een programma zijn voor een hele dag of deel van de dag. Koffie, thee, gebak, frisdrank, lunch: we kunnen het voor u verzorgen!

Een groepsontvangst kunt u aanvragen via dit digitale formulier of met het formulier hieronder dat u op papier kunt uitprinten, invullen en opsturen.

05.PastoorThanh_geeft_uitleg_bij_de_iconen_van_de_Droevige_Geheimen.afgesneden.jpg

Bij een groepsontvangst van De Zonnebloem Zevenaar-Oost e.o. geeft pastoor Thanh Ta uitleg bij iconen van Jezus' lijden en sterven.

Informatie en aanmelding
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de werkgroep bedevaarten Renkum: Anya Banen, , of Tosca van den Broeke, , tel. (06) 52 54 26 55. Bij hen kunt u ook een groepsontvangst aanvragen. Tevens is bij hen aanmelding mogelijk voor de bedevaart voor zieken en senioren (23 mei). Dat is nodig om voorzieningen te kunnen treffen voor bezoekers met lichamelijke beperkingen. 

Voor de zieken- en seniorenbedevaart kunt u zich ook opgeven door gebruik te maken van dit digitale formulier of van het formulier hieronder dat u kunt uitprinten, invullen en opsturen. 

Voor de andere bedevaarten is geen aanmelding vereist.


Dagelijks geopend, ’s morgens koffie in de pastorie
 
Kerk en Mariapark zijn dagelijks open van 9.00 tot 16.00 uur voor gebed, meditatie en het opsteken van een kaars bij Maria van Renkum. De pastorie is doordeweeks open van 9.30 tot 11.30 uur voor koffie en thee.
Beeld_uit_de_documentaire_Mariakerk_Renkum_een_pelgrimstocht_waard.PNG
Wees welkom! De kerk van Maria van Renkum is in 2020 door het publiek uitgeroepen tot de meest gastvrije van Oost-Nederland.

ICClogo.jpgZaterdag 23 April 2022, 10:50 uur. “Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden (Matt. 18:20).” Iets meer dan 30 jonge katholieke vrienden uit onze Titus Brandsmaparochie kwamen samen op het kerkplein aan de Bergstraat in Wageningen, gekleed en bepakt om aan een prachtige geloofswandeling te beginnen tussen Wageningen, Renkum en Rhenen. De weersverwachting voor die dag was zeer gunstig, hoewel het in de ochtend nog een beetje frisjes was. Opeens riep Luigi – één van de organisatoren – dat het tijd was om te vertrekken en de tocht was begonnen. 

mariaaltaar

Voor het jaar 2021 heeft de werkgroep bedevaarten Renkum vol goede moed een programma gemaakt, na de teleurstelling van 2020 toen bijna alle bedevaarten uitvielen. Dat gold voor de pelgrimages die door Renkum zelf werden aangeboden én voor de bedevaarten van groepen van buiten. Alleen de viering van Maria ten Hemelopneming en de Gelderse Bedevaart konden toen beperkt doorgang vinden. Als gevolg van de coronacrisis gingen ook in 2021 de eerste bedevaarten, de Bloesembedevaart (gepland voor 18 april) en de Mariabedevaart speciaal voor zieken en senioren (gepland voor 18 mei), niet door.

 

mariabeeld flyer bedevaart 2020 foto1“Het eerste dat Bernadette zag bij de verschijning van Maria in de grot van Lourdes was haar glimlach. ‘Wees niet bang, ga niet weg, ik ben bij jou,’ zei Maria’s glimlach tot haar. Tijdens haar derde verschijning beloofde Maria aan Bernadette niet het geluk in deze wereld, maar in die andere. Bernadette, die veel lijden kende, stond die glimlach van Maria altijd voor ogen.” Dit zei mgr. H. Woorts op 15 augustus in de viering van het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in de gelijknamige kerk van Renkum.

Foto 2Fietstochtvertrek uit RenkumZes Belgische jongemannen vanaf de leeftijd van 14 jaar meldden zich maandag 26 juli bij de gastvrije pastorie van de kerk van Maria van Renkum. Zij maakten een vijfdaagse fietstocht van Antwerpen naar de kapel en kerk van St. Bonifatius in Dokkum. Broeder René Maria Oude Elferink en priester Louis Bochkoltz van de Priesterbroederschap Pius X te Antwerpen begeleidden hen. Het Mariabedevaartsoord Renkum was een mooie halte- en slaapplaats op hun fietsbedevaart. Broeder René Maria en Anya Banen, koster in Renkum, doen verslag.

MariabeeldDe ware bedevaartganger laat zich niet weerhouden door slecht weer. Zo ook de Katholieke Young Professionals, een groep twintigers en dertigers die na hun afstuderen bij elkaar blijft komen. Op de zaterdag vóór Pinksteren maakten zij een pelgrimstocht naar Maria van Renkum.

De processie voorop met de replica van het beeld van Maria van Renkum trekt door het Mariapark.“Wij zijn samengekomen rond het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Renkum. Als gevolg van de corona-pandemie is dit de eerste bedevaart van dit jaar. Des te groter is de vreugde dat we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming kunnen vieren.” Aan de vooravond van de feestdag van de 15de augustus, in de aan Maria ten Hemelopneming toegewijde kerk van Renkum, heet mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, de vele kerkgangers welkom.

MariabeeldGaat u eens staan vóór de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum, dagelijks geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Verwondert u zich, hoeveel mensen de kerk en het Mariapark in lopen. Zij komen hier om te bidden, om een moment van rust en bezinning te vinden en een kaarsje bij het 6,5 eeuw oude beeld van Maria op te steken.