Bedevaarten Maria van Renkum worden later hervat

Maria van Renkum op haar eigen plaats in de OL Vrouw ten Hemelopneming-kerk. Het miraculeuze beeld wordt al in een geschrift van het jaar 1380 genoemd. Drie bedevaarten naar Maria van Renkum in 2020 gaan wegens de coronamaatregelen niet door: de Bloesembedevaart, de Mariabedevaart speciaal voor zieken en senioren en Sacramentsdag (14 juni). De bedevaart bij het feest van Maria ten Hemelopneming (Renkumse viering 14 augustus) en Gelderse Bedevaart (18 oktober) staan wel op het programma!

 

Kerk en Mariatuin dagelijks open

Ook al zijn de bedevaarten in april, mei en juni afgelast, u blijft persoonlijk of met een klein groepje van harte welkom in de OL Vrouw ten Hemelopneming-kerk in Renkum. De kerk is elke dag van 9 tot 16 uur voor u geopend om stilte te vinden of te bidden bij het beeld van Maria van Renkum of een kaarsje bij haar op te steken. Het Mariabeeld is minstens 640 jaar oud en heeft door de eeuwen heen storm en rampspoed doorstaan. Juist ook in deze tijd kunt u op voorspraak van Maria vragen om hulp, moed en vertrouwen. Ook kunt u een bezoek brengen aan het Rosarium Mariae, het naast de kerk gelegen park met 20 kapelletjes waarin iconen vertellen over de mysteries in het leven van Jezus en Maria. Wanneer er weer zicht bestaat op het verdere bedevaartprogramma in 2020, leest u er meer over.

 

Bovenaanzicht van de kerk.  De entree van het Rosarium Mariae. Iconen in het Mariapark.
(Klik op de foto om deze te vergroten).

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.