Mgr. Hoogenboom leidt viering bij Maria ten Hemelopneming

Mgr. Th. Hoogenboom, hulpbisschop en vicaris-generaal van het Aartsbisdom UtrechtMgr. Ted Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, gaat vrijdag 14 augustus om 19.00 uur voor in de eucharistieviering ter ere van Maria ten Hemelopneming. In de bedevaartkerk van Maria van Renkum, toegewijd aan OL Vrouw ten Hemelopneming, vindt aan de vooravond van dit Hoogfeest deze bijzondere viering plaats. Pastoor Henri ten Have is mede-celebrant. Het is de eerste Mariabedevaart in Renkum die dit jaar doorgang kan vinden!

Het wordt een eucharistieviering mét aansluitend een processie door het Mariapark. Kerkgangers die daartoe in staat zijn, kunnen in de processie meelopen op anderhalve meter afstand van elkaar. Een replica van het beeld van Maria van Renkum wordt in de processie voorop gedragen. Aan het eind van de rondgang verzamelen alle gelovigen zich op het kerkplein, waar bisschop Hoogenboom hen de zegen geeft.

Daartoe wordt het kerkplein afgesloten voor auto’s, behalve voor minder-valide kerkgangers. Achter de aangrenzende winkelstraat ligt ruime parkeergelegenheid. Na afloop van de viering is er koffie en thee.

Aanmelding

Als Titus Brandsma-parochiaan of andere belangstellende bent u van harte welkom. U kunt zich voor de Renkumse viering van Maria ten Hemelopneming opgeven via de pastorietelefoon, nummer (0317) 312 321, op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur. De kerk van OL Vrouw ten Hemelopneming telt 84 zitplaatsen, die voldoen aan de anderhalve meter-afstandsregel. Wanneer u zich tijdig inschrijft, bent u zeker van een zitplaats. De geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum treft voorzorgsmaatregelen, zodat we met ons allen het feest van Maria ten Hemelopneming goed en verantwoord vieren kunnen.

 

 

Bovenaanzicht kerk OL Vrouw ten Hemelopneming, Renkum

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.