Oproep tot behoud van de SILA regeling

SILAHierbij vraag ik graag uw aandacht voor een belangrijke ontwikkeling die ingrijpende consequenties kan gaan hebben voor de Iedenadministraties van uw parochie.

Misschien hebt u er wel over gehoord in de media: de Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA, de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie.

Volgens de bestaande regeling krijgt SILA adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten en via een slim systeem krijgen ook de parochies deze informatie waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. Dit systeem helpt ook uw parochie om de Iedenadministratie actueel te houden. Als bijvoorbeeld na het verdwijnen van SILA-regeling een oudere parochiaan verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de parochie door te geven, krijgt de parochie niet meer automatisch van de gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Als gevolg daarvan zou dan het contact met de parochie helaas verloren kunnen gaan. Om kinderen en ouders persoonlijk uit te kunnen nodigen voor de Eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel, om jongeren te kunnen benaderen voor jongerenactiviteiten, noem maar op, is een actueel ledenbestand van essentieel belang! En, ook heel belangrijk: een actueel ledenbestand is ook een noodzakelijk instrument van de parochie voor het jaarlijks organiseren van de Actie Kerkbalans om financiële middelen te ven/verven.

Inmiddels heeft de overheid een internetconsultatie (zie hier) geopend die loopt tot 3 februari 2017 en waardoor ook u kunt reageren op het voornemen om SILA niet langer deze voor al onze parochies zo belangrijke gegevens te verstrekken. De Nederlandse bisschoppen vragen aan alle katholieken in Nederland om gebruik te maken van deze internetconsultatie en van zich te laten horen.

Als bijlage bij dit artikel vind u een instructie hoe u dit stap voor stap kunt doen en ook welke argumenten u daarbij zou kunnen gebruiken. Ik beveel de deelname aan de internetconsultatie van harte bij u aan, omdat dit een uitgelezen kans is de besluitvorming over de SILA-regeling positief te beïnvloeden in het voordeel van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en de andere aangesloten kerken, in het bijzonder ook in het voordeel van uw parochie.

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om u een Zalig Kerstmis toe te wensen.

Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.