Opschorting werkzaamheden pater Aristoteles

Pater AristotelesOnlangs lieten wij u weten via de mededelingen in de kerk en via Titus Breed dat drie leden van Shalom moesten terugkeren in afwachting van een eventuele verlenging van hun verblijfsvergunning. Pater Aristoteles blijft zolang in Nederland tot er meer duidelijkheid is. Inmiddels bereikte ons onverwacht deze week nog een negatief bericht.

De IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) heeft laten weten dat in afwachting van de honorering van het verzoek om verlenging van de verblijfsvergunning van pater Aristoteles het niet toegestaan is dat dat hij werkzaamheden verricht voor de parochie. Deze periode duurt ongeveer zeven weken. Dat is een grote teleurstelling voor pater Aristoteles, voor het bisdom en onze parochie. Dat betekent ook dat we vervangers hebben moeten zoeken o.a. voor de vieringen waarin hij zou voorgaan in deze periode. Gelukkig hebben wij enkele paters van de Mill Hill Missionarissen Congregatie uit Oosterbeek bereid gevonden om ons te helpen en pater Aristoteles te vervangen. Wij zijn hun daarvoor dankbaar. Graag bevelen wij u pater Aristoteles en de gemeenschap Shalom en de onzekerheid over hun toekomst in uw gebeden aan.

Mede namens pastoraal team en parochiebestuur:
Pastoor Henri ten Have

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.