Einde kerk Heelsum luidt nieuw begin in

Kerk te Heelsum‘Aanvaarding’. Dat woord voerde de boventoon tijdens de slotviering in de St. Josephkerk. Parochianen van alle geloofsgemeenschappen kwamen afscheid nemen van de kerk in Heelsum. De aanvaarding dat Heelsum zijn kerk moet loslaten, gaat gepaard met de aanvaarding van een nieuwe toekomst.

 

Pastoor Henri ten HavePastoor Henri ten Have hield de parochianen voor dat St. Josef, naamheilige van de kerk, trouw bleef aan Gods plan met zijn leven, trouw aan Maria en dienstbaar aan Jezus. “De veranderingen in ons leven vragen ook ons om trouw te blijven aan God.” Lees hier een verslag van de viering; in de bijlagen kunt u de volledige tekst van welkomstwoord van Peter Hagelen, en het openingswoord en overweging van pastoor Henri ten Have vinden.

De afscheidsviering ging om het verleden en heden, maar vooral om de toekomst. Dat uitte Peter Hagelen in zijn welkomstwoord namens locatieraad en pastoraatsgroep: “Pastoor Joop ten Barge had al in de jaren ’70 een vooruitziende blik. Vrijwilligers zouden een steeds grotere rol krijgen in de parochie. Drie jaar geleden hebben we samen met Renkum de conclusie getrokken dat we samen verder moesten gaan in de kerk van Renkum. Wellicht kunnen we elkaar zo versterken en het langer volhouden.”

Peter verwees naar het favoriete slotlied van het voormalige kinderkoor: ‘Dit is geen einde’ (‘maar het begin; wij gaan vol vreugde de wereld in; wij waren samen in Jezus’ naam; zo moet het blijven, waar wij ook gaan’), en sprak de hoop uit dat dit lied bewaarheid mag worden.

GelegenheidskoorHet gelegenheidskoor van twintig grotendeels oud-koorleden onder enthousiaste leiding van de 94-jarige dirigent Bram Wesselingh zong toepasselijk “Sint Joseph, laat ons loven” en “Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn”.

 

Herenigd

Leon GoertzEen bijzondere rol was er voor oud Renkums/Heelsums pastoor Leon Goertz. Hij sprak de kerkgangers toe: “Ik ben voor velen van u een oudtestamentisch figuur uit een vorig millennium. De tijden zijn veranderd: de parochie is niet meer van de pastoor, maar van alle parochianen. Heelsum wordt herenigd met Renkum. Maria is onze toevlucht. Renkum heeft een open, uitnodigende kerk, die een groot deel van de dag is geopend. Eenmaal zijn we vergeten de kerk ’s avonds te sluiten, zodat die heel de nacht open is gebleven…”.

 

 

Vuur brandend houden

In zijn overweging sloot pastoor Henri ten Have aan bij het Evangelie van deze zondag over Jezus’ genezing van een vrouw die twaalf jaar aan hevig bloedverlies leed, en over Zijn opwekking uit de dood van een 12-jarig meisje.

“Het lijkt wel of de kerk in Nederland gaat sterven, zoals dit dochtertje van Jaïrus. Zou Jezus nog op tijd komen? Net als in het Evangelie lijkt het van niet. Eerst lijkt de kerk nog verder te moeten sterven. Ook in onze parochie moeten we afscheid nemen van kerkgebouwen, vijf jaar geleden de Goede Herderkerk in Ede, onlangs in Doorwerth, straks in Lunteren, vandaag de St. Josephkerk. Zo voorkomen we dat toekomstige parochianen worden belast met niet meer te onderhouden erfgoed. Toekomstige parochianen? Ja, Goddank, ze zijn er. Ieder jaar zijn er volwassenen en kinderen die zich laten dopen en vormen, en komen mensen die jarenlang kerk en geloof waren vergeten, terug naar de kerk”, zei de pastoor. Het geloof biedt wat je elders niet vindt: het antwoord op essentiële levensvragen, rust voor de ziel, hoop op de toekomst. “Wij moeten het vuur brandend houden in een tijd dat alles lauw lijkt. Maar als de koude intreedt, als de mensen weer vragen stellen over God, dan moeten we samen sterk staan om hen niet in de kou te laten staan. Laten we ons net als Josef in dienst stellen van de toekomst. Laten we de pijn van het verlies proberen om te keren in dankbaarheid voor wat we hebben ontvangen, en de vreugde van het Evangelie proberen over te brengen naar de nieuwe generatie.”

Passende bestemming

Peter Hagelen meldde dat de kerk, zoals het er nu voorstaat, een mooi, nieuw gebruik krijgt onder het motto ‘De Joseph, waar aan de kerk getimmerd wordt’: “Het is de bedoeling dat de kerk gaat uitgroeien tot een centrum, waar gemeenschap, werken en samenkomen een plek krijgen.” “In de buitenmuren zijn misbaksels verwerkt: stenen waarmee bij het bakken iets fout is gegaan. Jezus stelde dat deze stenen, die door bouwlieden afgekeurd worden, juist goed bruikbaar zijn en een bijzondere plaats in het bouwwerk behoren te krijgen. Jezus sprak hier over het bouwen aan een gemeenschap. De nieuwe eigenaren willen werken aan een samenleving waar plaats is voor iedereen. Dat lijkt ons een zeer passende bestemming voor deze kerk.”

Na de viering volgde een langdurig samenzijn. Daarna doofde koster Bert Hamelers de kaarsen; op de foto de laatste.

 

De laatste kaars wordt gedoofd.....

 

<Klik op de foto's om deze te vergroten.>

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.