wnmwhite.jpgMissionarissen en missionair werkers verdienen onze steun. Zij zetten zich dagelijks in voor hun meest kwetsbare medemens in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hun geloof is hun altijddurende bron van inspiratie. Bij de Pinksteractie van 20 t/m 28 mei, de Week voor de Nederlandse Missionaris, kunnen wij hen financieel een hart onder de riem steken. Als blijk van waardering voor hun geweldige werk.

Pater Ferd Vergeer heeft 56 jaar lang gewerkt in Maleisisch Borneo. Na zijn terugkeer naar Nederland heeft hij zes jaar lang de Eucharistie gecelebreerd in onze parochie; zondag 14 mei is hij – bijna 90 jaar oud - voor de laatste keer voorganger in Wageningen.
Martien van Leeuwen (82), medemissionaris van Mill Hill, werd onlangs in Oosterbeek geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Een halve eeuw lang is hij als missionaris werkzaam geweest in Afrika en voor zijn medebroeders.

Nieuwe mensen, geroepen tot de Missie, treden nu in hun voetspoor. Zoals priester Sander Kesseler, die vluchtelingen in Oeganda begeleidt. Zoals missionair werker Jacinta van Luijk, die alcohol- en drugsverslaafden en hiv-/aidspatiënten opvangt in Kenia.

‘Geloven in de ander, samen één missie’ is het thema van de Week voor de Nederlandse Missionaris. De Pinksteractie is bedoeld om missonarissen en missionair werkers financieel te helpen: bijvoorbeeld met een bijdrage in bijzondere ziektekosten, een aanvulling op hun AOW, een toelage voor vakantieverlof of terugkeer naar Nederland.

Met Pinksteren wordt gecollecteerd. U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekening NL30 RABO 0171 2111 11 van Week voor de Nederlandse Missionaris.

 

 

 

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand WNM Folder.pdfFlyer Pinksteractie2023-05-07