Nieuws in relatie tot Corona-virus

Corono crisisteam: email en telefoon per locatie

Telefoon en e-mailIn onze Titus Brandsmaparochie is een corona-crisisteam gevormd. Het crisisteam heeft de hulpvragen op locatieniveau geregeld. Hieronder vindt u per geloofsgemeenschap een emailadres en een telefoonnummer. Deze kunt u gebruiken om uw hulp aan te bieden. Ook kunt u langs deze weg uw hulpvraag stellen. U zou behoefte kunnen hebben aan concrete informatie, die niet op de website te vinden is. Misschien heeft u praktische hulp nodig of biedt u juist hulp aan. Daarnaast kan het zijn dat u behoefte heeft aan een gesprek om uw zorgen te uiten of om samen even te bidden.

Lees meer...  

Opname Kruisweg - Way of the Cross

Henri ten Have voor de kruiswegstaties in Oosterbeek.De kruisweg (Via crucis in het Latijn) is een onderdeel van de traditie van het christelijke Paasfeest. Het is een nabootsing in de vorm van schilderijen of beeldhouwwerken van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Pontius Pilatus) tot en met de begrafenis van Christus. Een kruisweg stelt ons in staat stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van deze lijdensweg aan de hand van 14 kruiswegstaties (van het Latijn statio, dat halteplaats betekent). Het idee van een kruisweg is dat wij zo in gebed de Via Dolorosa kunnen doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn geweest.

Lees meer...  

Palmtakjes

PalmtakjesOp Palmzondag 5 april krijgen we traditiegetrouw een gezegend ‘palmtakje’ mee naar huis, een buxustak. Vroeger noemde men dit takje een ‘nimmer-dor’ omdat hij in de winter altijd groen blijft. Enthousiast zwaaien we ermee naar de Koning op een ezel en we zingen: “Hosanna, gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.” En ieder jaar opnieuw nemen we een palmtakje mee naar huis.

Lees meer...  

Kerk open tijdens Goede Week en Pasen

Open kerkIn de Goede Week en met Pasen zijn er vanwege de Corona maatregelen geen vieringen, maar de kerken zijn wel open. Het schema met dagen en openingstijden vindt u hieronder.

Lees meer...  

Biechtgelegenheid in de Goede Week

BiechtstoelOok dit jaar wil pastoor Henri ten Have parochianen de gelegenheid geven om in de Goede Week te biechten. Vanwege de coronacrisis gebeurt dit in ietwat aangepaste vorm in de Verrijzeniszaal in Wageningen. Er is ter voorbereiding op Pasen biechtgelegenheid op de volgende momenten:

Lees meer...  

Sacramentenbediening ten tijde van Corona

SacramentenKardinaal Eijk heeft op 30 maart een brief gestuurd over de sacramentenbediening ten tijde van het coronavirus. “Vanwege de ernst van het coronavirus en het helpen indammen daarvan, is het noodzakelijk in alle gevallen uiterst zorgvuldig om te gaan met zowel de ontvangers als de bedienaren van de sacramenten. Daartoe volgen bijgevoegd enkele richtlijnen en suggesties, mede naar aanleiding van vragen uit het pastorale veld,” zo schrijft de Utrechtse aartsbisschop.

Lees meer...  

Opname Eucharistie 29 maart 2020

Het evangelie van Lazarus op een van de oudere manuscripten uit de oude traditie van manuscriptverlichting door de Armeens-Christelijke gemeenschap, daterend uit 887.Van de Eucharistieviering van 29 maart 2020 is een opname gemaakt.

 

Lees meer...  

Brief aan de parochianen

BriefRond 25 maart is er in het kader van de Coronoa crisis een brief naar alle parochianen gestuurd. De volledige tekst van deze brief kunt u hieronder vinden.

Lees meer...  

Opname Maria Boodschap 24 maart 2020

Maria Boodschap

Op 25 maart, negen maanden voor Kerstmis viert de kerk het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer door de Engel Gabriel aan Maria. In de donkere tijden waarin het Volk van God toen leefde bracht de aartsengel Gabriel namens God hoop door de blijde boodschap aan Maria. Bidden wij met Maria om hoop en kracht ook in deze tijd.

Lees meer...  

Liturgische vieringen nu verder afgelast t/m Pinksteren

Corona virusIn reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Lees meer...  

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.