Nieuws in relatie tot Corona-virus

Bericht Aartsbisdom Utrecht mbt Corona

Virus In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

Lees meer...  

Algemene informatie parochie gedurende de corona crisis

InformatieIn bijgevoegd document vind u algemene informatie voor de zalige Titus Brandsma parichie gedurende de Corona crisis. En alternatieven voor het ontbreken van publieke liturgische acitviteiten,

Lees meer...  

Livestreamvieringen vanuit de parochie

FilmVoor parochianen en anderen die (nog) niet naar de kerk kunnen, omdat zij kwetsbaar zijn of ziek of om andere reden niet kunnen, blijft de parochie livestreamvieringen verzorgen. De livestreams zijn elke zondag te bekijken door te klikken op de video op het youtube-kanaal. U hoeft hiervoor geen lid van Youtube te zijn. Bent u dat wel? Dan kunt u zich abonneren op het kanaal van de zalige Titus Brandsmaparochie door onder de video op

Lees meer...  

Weer eucharistievieringen mét kerkgangers

KerkgangersZoals u ongetwijfeld weet, zijn de coronamaatregelen vanaf 1 juni iets versoepeld. Dat geldt voor veel sectoren van de samenleving en gelukkig ook voor de kerken. Er mogen weer eucharistievieringen gehouden worden met maximaal 30 kerkgangers. Vanaf 14 juni kunnen de aanwezigen ook de communie ontvangen.

Lees meer...  

Brief Pinksteren van de Nederlandse bisschoppen

Nederlandse BisschoppenHier vind u een pastorale brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020. De bisschoppen willen gezamenlijk - nadat zij onlangs de protocollen hebben bekendgemaakt die een opstart van publieke vieringen weer mogelijk maken - in deze brief aan de hand van een bezinning op het lied ‘Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer’ verhelderen wat de Heilige Geest betekent voor ons geloofsleven, heel concreet in deze in verschillende opzichten moeilijke en donkere tijd van de Coronaviruspandemie.

Lees meer...  

TitusBreed tot aan de zomer nu vastgelegd

TitusBreed De hoofdredactie van TitusBreed heeft vergaderd over de mogelijkheden en inhoud van de nieuwe TitusBreed. En daarbij hebben we uiteraard ook gesproken over de nieuwe verschijningsdatum van het zomernummer van TitusBreed.

Lees meer...  

Overweging Paus Franciscus (tijdens Corona) 27-03-2020

Paus FranciscusOp vrijdag 27 maart 2020 toen de paus zijn zegen gaf, 'Urbi et Orbi', hield hij een prachtige overweging. De volledige tekst kunt u hieronder vinden.

Lees meer...  

Sacramentenbediening ten tijde van Corona

SacramentenKardinaal Eijk heeft op 30 maart een brief gestuurd over de sacramentenbediening ten tijde van het coronavirus. “Vanwege de ernst van het coronavirus en het helpen indammen daarvan, is het noodzakelijk in alle gevallen uiterst zorgvuldig om te gaan met zowel de ontvangers als de bedienaren van de sacramenten. Daartoe volgen bijgevoegd enkele richtlijnen en suggesties, mede naar aanleiding van vragen uit het pastorale veld,” zo schrijft de Utrechtse aartsbisschop.

Lees meer...  

Brief aan de parochianen

BriefRond 25 maart is er in het kader van de Coronoa crisis een brief naar alle parochianen gestuurd. De volledige tekst van deze brief kunt u hieronder vinden.

Lees meer...  

Liturgische vieringen nu verder afgelast t/m Pinksteren

Corona virusIn reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Lees meer...  

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.