Voorlopig geen vieringen in Ede en Bennekom

Kerk EdeNet als de burgemeesters van de gemeente Rhenen en van de gemeente Veenendaal al eerder deden, heeft nu ook de burgemeester van Ede, René Verhulst, een brief gestuurd aan alle pastores en predikanten. Hierin verzoekt hij ons dringend om, vanwege de lockdown en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kerken, de komende weken in de gemeente Ede geen fysieke vieringen te houden en in het geheel af te zien van samenkomsten.

Het pastoraal team heeft dit verzoek overgenomen. Dat betekent dat in Ede en Bennekom tot in ieder geval 9 februari geen vieringen met kerkgangers of andere activiteiten gehouden worden in de kerk.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.