Palmtakjes

PalmtakjesOp Palmzondag 5 april krijgen we traditiegetrouw een gezegend ‘palmtakje’ mee naar huis, een buxustak. Vroeger noemde men dit takje een ‘nimmer-dor’ omdat hij in de winter altijd groen blijft. Enthousiast zwaaien we ermee naar de Koning op een ezel en we zingen: “Hosanna, gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.” En ieder jaar opnieuw nemen we een palmtakje mee naar huis.

We geven het een plekje, thuis, meestal achter het kruis aan de wand. Een groen takje dat uit het goede hout gesneden wil zijn. Een appél aan mij en aan ieder die het ziet. Om net als dit takje uit het goede hout gesneden te zijn: een teken van onverslijtbare trouw, van liefde waar alle geweld zich op stuk loopt. Na een paar maanden is het takje meestal verdroogd, vergeeld, maar het blijft hangen, een jaar lang, als een onmachtig teken van onverzettelijke solidariteit en trouw!

Ook dit jaar willen wij u de gelegenheid geven om een Palmtakje op te halen. De palmtakjes worden door pastoor Henri ten Have gewijd in de eucharistieviering die op zaterdagavond 4 april in beslotenheid gehouden wordt. Deze mis wordt opgenomen en is te bekijken alhier.

Na de eucharistieviering worden palmtakjes in Wageningen opgehaald door iemand van uw geloofsgemeenschap. U kunt uw palmtakje vanaf zondag 5 april, Palmzondag, ophalen in uw eigen kerk. Ze liggen daar uitgestald, zodat u zelf uw takje kunt pakken. Let daarbij altijd op de anderhalve meter afstand met uw medeparochianen.

De kerken zijn tijdens de Goede Week en Pasen geopend. De dagen en de tijdstippen vindt u in dit artikel: Kerk open tijdens Goede Week en Pasen.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.