Overwegingen

Als we het verhaal van de storm op het meer lezen met onze westerse ogen, dan is er maar één conclusie mogelijk: het kan niet waar zijn. Over water lopen dat kan niet. Zo simpel is dat. De volgende stap zou dan kunnen zijn: we doen de bijbel maar dicht, want in fabeltjes wensen we niet te geloven.

Maar je kunt er ook anders tegen aan kijken. Onlangs las ik nog ergens dat in de psychotherapie steeds meer gewerkt wordt met beelden. Aan mensen wordt dan gevraagd een beeld te schetsen van de situatie waarin ze zich bevinden. Het gaat dan niet om een nauwkeurige omschrijving, maar meer om een beeld, een symbool van hun belevingswereld,. Het gaat er dan ook niet zozeer om , om een détail uit een mensenleven te ontleden, maar meer om het probleem van iemand een plaats te geven in het geheel van zijn leven. Als je probeert een symbool van je eigen leven te vinden, dan gaat het over heel de mens. Het zegt veel meer over de werkelijkheid van ons leven.