Vertaling website

Parochievernieuwing

Parochiebestuur

Voorzitter
0317–419290
Vice-voorzitter
0317-318806
Secretaris & Beheer gebouwen
06–13340338
Human Resource Management
06-83173651
Communicatie
0317-747108

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.