Vertaling website

Parochievernieuwing

Mededelingen

Pastoor ten Have 25 jaar priester

pastoor ten have

Op 19 oktober is het 25 jaar geleden dat pastoor Henri ten Have 25 tot priester werd gewijd.

Hij wil dit graag vieren op zondag 24 oktober, met één Mis in Wageningen om 10.00 uur, in plaats van de twee die in Titus Breed staan vermeld. Na de Mis is er gelegenheid om hem te feliciteren.

Uiteraard bent U allen van harte welkom!

 

Wijziging in het parochiebestuur

euroHelaas moeten wij mededelen dat onze penningmeester Philip van Wersch per 1 oktober 2021 zijn functie heeft neergelegd. Hij kan zich niet langer verenigen met de huidige koers die het parochiebestuur heeft uitgezet en heeft voor hemzelf de conclusie getrokken dat hij hiervoor geen verantwoording  kan en wil dragen. Uiteraard respecteren wij Philip zijn beslissing.

Ik vind het heel jammer dat wij de verschillen van inzicht niet hebben kunnen overbruggen. Wij hebben de laatste jaren goed samengewerkt en dan is het jammer dat wij niet samen de eindstreep hebben kunnen halen. Philip: hartelijk dank voor het vele werk dat je de laatste jaren voor onze parochie hebt verzet. Penningmeester is vaak niet de meest dankbare functie.

Het parochiebestuur is zich nu aan het beraden hoe wij de taken tijdelijk verdelen om de voortgang van de financiële zaken zeker te stellen. Het e-mail adres  wordt gewoon uitgelezen en kan nog steeds gebruikt worden in de communicatie.

Thom Verlinden
Vicevoorzitter parochiebestuur

 

Berry van Brakel beheert website

Berry met laptop in de Bernulphuskerk.Sinds de zomer beheert Berry van Brakel (45) de website van onze parochie. Hij is, met een mooi woord, webmaster. Berry is de opvolger van Peter Wijngaard. 

“Ik zag het wel zitten toen Peter in het overleg tussen locatieraden en parochiebestuur vroeg of iemand interesse had om het werk voor de website over te nemen”, vertelt de nieuwe webmaster. “Ik werk bij een onderdeel van de netwerkbeheerder Alliander, die ons allemaal voorziet van energie. Met collega-technici zorg ik ervoor dat de computersystemen die nodig zijn voor het transport van stroom functioneren. Er komt echt een hoop bij kijken om het licht, met een kleine letter ‘l’, te laten branden…”

Ervaring met websites
De elektronische verwerking, opslag en overdracht van informatie om een bedrijfsproces goed te laten verlopen, dat komt al een beetje in de buurt van het beheer van de website van een parochie. Berry van Brakel heeft ervaring met de bouw en het onderhoud van websites. “Ik speel al sinds mijn zevende jaar trompet, eerst bij muziekverenging Jubal Oosterbeek, nu bij de Koninklijke Harmonie Oosterbeek. Voor beide verenigingen heb ik de websites verzorgd”, zegt Berry. 

Ook als parochiaan is hij actief voor de locatie Oosterbeek: “Ik beheer sinds 2008 de website van de geloofsgemeenschap www.bernulphus.nl en ben zeven jaar lid van de locatieraad, en verder acoliet en koster.” Berry woont met zijn vrouw Martine en hun dochter en zoon in Wolfheze. “Ik verdeel de tijd die overblijft tussen parochie en muziekvereniging.”

Meer berichten gewenst
Het beheer van de website van de parochie kost hem naar eigen zeggen ‘vooralsnog weinig moeite: ik vind het gewoon een leuke klus’.

“Wel valt me op dat er niet zo heel veel content binnenkomt, dat zijn berichten en illustraties voor publicatie op het web. Daarom een oproep aan locaties en parochianen: heeft u iets interessants voor uw mede-parochianen, mail het me dan. Nieuws is nieuws, ook voordat het in het parochieblad of de lokale nieuwsbrief staat.”

Berry’s ideaal is dat er meer samenhang komt tussen de inzet van communicatiemedia van onze parochie.  “Dus tussen de site van de parochie www.ztitusbrandsmaparochie.nl (‘of lekker kort’: www.titusb.nl), www.tituszoekt.nl, TitusBreed, de Facebook-pagina en het YouTube-kanaal van de parochie, en straks wellicht ook Twitter en WhatsApp. Al die verschillende informatiekanalen hebben hun eigen waarde, samen hebben ze meerwaarde voor onze parochianen. Zeker met één redactie.”

Leesbaar en vindbaar
In de tussentijd is Berry van Brakel enthousiast aan de slag gegaan. “Een website biedt tegenwoordig zoveel meer mogelijkheden dan vroeger. Vanuit het systeem wordt de aangeboden tekst met beeld omgezet in een webpagina. Ik zorg graag voor een actuele website waarop berichten goed leesbaar worden gepresenteerd en gemakkelijk vindbaar zijn.”

Informatie voor de website in de vorm van een bericht, liefst met illustratie, kunt u mailen naar

 

Jolanda van Marwijk nieuwe gezicht van de administratie

Jolanda van Marwijk, nieuwe gezicht van de administratieAan Jolanda van Marwijk is het wel toevertrouwd om voor een parochie te werken en met parochianen om te gaan. Zij is lid van het locatiepastoraat (locatieraad & pastoraatsgroep) van de St. Willibrorduskerk in Herveld, deel van de parochie Maria Magdalena, is er penningmeester en koster. Vanaf 4 oktober is zij financieel-administratief en secretarieel medewerker van onze parochie, als opvolgster van Denise de Jong.

Eerst verrichtte Jolanda zeven jaar lang administratief werk voor kunststofproducent Albers Alligator in Wageningen, de afgelopen 29 jaar heeft ze de administratie gevoerd voor Samen Zorgen, een stichting die twee zorg- en verpleeghuizen beheert in Heteren en Herveld. Die opgeteld 36 jaren werkervaring komen meer dan goed van pas in haar nieuwe baan bij onze parochie, op de administratie in Wageningen.

Veelheid aan taken
Zij gaat voor 28 uur in de week aan de slag (niet op woensdagmiddag en op vrijdag) met een veelheid aan taken, zoals de verwerking van het financiële verkeer, betalingen en ontvangsten, het tellen en bijhouden van collecte-opbrengsten, en de administratie van de begraafplaatsen inclusief bijbehorende financiële transacties. Daarnaast ondersteunt zij het parochiebestuur in zijn correspondentie, en doet ze vier uur in de week secretariaatswerk voor pastoor Henri ten Have. “U bent een spil naar de lokale secretariaten van de parochie”, zo stond in de advertentie.

Zijn het, allemaal bij elkaar, niet heel veel werkzaamheden voor één persoon? Jolanda, met een glimlach: “Ik hou juist van veelzijdigheid in mijn werk, dus niet van het vooruitzicht om heel de dag met hetzelfde bezig te zijn. Bij Samen Zorgen heb ik onder meer de salarisadministratie verzorgd voor 300 collega’s en heb ik ook in de ondernemingsraad en personeelsvereniging gezeten. Ook in mijn persoonlijk leven ben ik actief, voor het gemeenschapshuis, scouting, de organisatie van de grootste Avondvierdaagse in onze regio Overbetuwe, en voor de kerk, natuurlijk.”

Eénpersoonspositie
Jolanda van Marwijk woont haar nu 56-jarige leven lang in Herveld-Andelst, ze is getrouwd met Tonny, het echtpaar heeft twee volwassen dochters. “De nieuwe stap naar de parochie zalige Titus Brandsma trekt me erg aan”, zegt ze. “Het is een solistische functie, maar gelukkig met veel contacten met vrijwilligers, bestuur en pastoraal team van de parochie. Met hen bouw ik graag een goede verstandhouding op.”

 

Coronaregels versoepeld: meer kerkgangers

Corona maatregelen versoepeld

Vanaf zaterdag 25 september kunnen veel meer gelovigen de kerkdiensten bezoeken! De anderhalve meter afstand vervalt, als er tijdens de viering voldoende ventilatie in de kerk is. Wel wordt kerkgangers verzocht om elkaar de ruimte te geven bij het lopen en zitten in de kerk. De vereiste aanmelding en registratie-vooraf geldt niet langer. Dit hebben de bisschoppen besloten in navolging van de versoepelde coronamaatregelen van de rijksoverheid.

Iedere geloofsgemeenschap van onze parochie heeft een corona-verantwoordelijke, die kijkt of en hoe het wegvallen van de anderhalve meter leidt tot een verantwoorde situatie in het kerkgebouw.

Geen coronapas
Het coronatoegangsbewijs, dat voor veel samenkomsten in de maatschappij benodigd is, wordt niét gevraagd voor kerkbezoek. Dit past niet bij het karakter van de Kerk, stellen de bisschoppen.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kerkgangers die wel of niet gevaccineerd zijn.

Bisschoppen: vaccineer!
Wel roepen de bisschoppen de bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren.

“Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.”

 

Nieuwe richtlijnen
Voor onze parochie zien de regels er samengevat zó uit:
* De anderhalve meter in de kerk wordt losgelaten, als het kerkgebouw tijdens de viering voldoende wordt geventileerd
* aanmelding en registratie voor een viering is niet meer nodig
* er wordt geen coronatoegangsbewijs gevraagd
* samenzang is weer toegestaan. Voor het koor gelden eigen regels: koorleden staan schuin achter elkaar op anderhalve meter afstand en de koorruimte moet voortdurend worden gelucht
* geen handen schudden bij de vredeswens
* het uitreiken van de communie gebeurt door de voorganger met de gereinigde hand. Het kuchscherm blijft, de voorganger mag ook een gelaatsscherm gebruiken. Communie op de tong is niet toegestaan
* collectemandjes blijven achterin de kerk staan
* wijwaterbakjes blijven leeg
* biechten kan alleen in een goed geventileerde ruimte, niet in een biechtstoel
* zo min mogelijk aanraking bij doop, vormsel en ziekenzalving
* er zijn geen regels gesteld aan het koffiedrinken, maar ook daarbij moet er goede ventilatie zijn.

Coronaverantwoordelijke
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de coronaverantwoordelijke van uw locatie: Bennekom  Gilles Ampt, Ede/Lunteren Toos Ettema, Oosterbeek/Doorwerth  Miep Geutjes, Renkum/Heelsum Tosca van den Broeke, Rhenen Maria de West/Toos Terken, Veenendaal Cisca Groothedde, Wageningen Liesbeth van der Werf.


Subcategorieën

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.