onbevlektontvangen_Miniatuur.png

De Eucharistie viering Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen is op 8 december om 19.00 uur níet in de Johannes de Doperkerk in Wageningen maar in de O.L.V. ten Hemelopneming kerk in Renkum.