LaudateLaudate Dominum

(Looft de Heer)

 

  1. Over Laudate
  2. Vieringen en projecten
  3. Koorleiding
  4. Sociaal
  5. Contact

 

1. Over Laudate

Het gemengd koor Laudate Dominum heeft op dit moment 45 leden redelijk gelijkelijk verdeeld over de vier stemgroepen. Het koor is in januari 2015 ontstaan na een korenfusie en bestaat grotendeels uit leden van drie voormalig lokale koren uit Ede, Rhenen en Wageningen. Inmiddels hebben zich ook nieuwe leden gemeld en daar zijn we heel blij mee! We repeteren elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de St. Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat in Wageningen en vanaf eind 2019 in de wintermaanden ook in Ede en Rhenen.

Op het repertoire staan veelal meerstemmig Latijnse missen van o.a. Mozart, De Haan, Haydn, Bruckner, Schubert en Lloyd Webber, die we in de eucharistievieringen ten gehore brengen. Daarnaast zingen we Latijnse en anderstalige motetten.

 

2. Vieringen en projecten

Naast het dienstbaar zijn aan de liturgische vieringen (2 á 3 keer per maand) zijn we ook op andere gebieden actief. Zo werken we regelmatig mee aan activiteiten die georganiseerd worden door de NSGV Utrecht. Ook zijn er muzikale projecten op eigen initiatief of waar we aan meewerken en waar we andere klassieke werken uitvoeren. Laudate Dominum is een parochieel koor en zingt niet alleen in het eucharistisch centrum in Wageningen, maar ook op andere locaties binnen de Titus Brandsmaparochie, zoals Rhenen, Veenendaal, Oosterbeek, Ede, Renkum en Bennekom.

De komende tijd zingen we hier:

Datum Tijd Repetitie Locatie Dirigent Begeleiding
6 maart 18.15
19.00
20.30
Voorrepetitie
Viering
Repetitie
Wageningen Ronald

Ronald/Simon
Regina

Regina
10 maart 9.15
10.00
Voorrepetitie
Viering
Wageningen Simon Regina
13 maart 20.00 Repetitie Wageningen Ronald Simon
20 maart 20.00 Repetitie Wageningen Ronald Simon
27 maart 20.00 Repetitie Wageningen Ronald Simon
3 april 20.00 Repetitie Wageningen Ronald Regina
10 april 20.00 Repetitie Wageningen Ronald Regina
14 april 9.15
10.00
Voorrepetitie
Viering
Wageningen Ronald Regina
17 april 20.00 Repetitie Wageningen Ronald/Simon Regina

 

3. Koorleiding

Het koor beschikt over professionele musici en staat onder de inspirerende leiding van Ronald de Haan die nauw samenwerkt met co-dirigent Simon de Jong en organist Regina de Bakker. Onder de gedreven leiding wordt er wekelijks stevig gerepeteerd en is er een flinke dosis werklust binnen het koor. Een repetitor is wekelijks aanwezig om met piano/orgelspel het koor te ondersteunen.

 

4. Sociaal

Het koorLaudate is ook een echte vereniging. Er is veel ruimte voor gezellig en ontspannen samenzijn. Tijdens de repetities en na de vieringen drinken we samen koffie. Verder wordt er bij tijd en wijle een feestje gevierd, lief en leed gedeeld of een uitje georganiseerd.

 

5. Contact

Heeft u belangstelling en/of wilt u meer weten over ons koor, neemt u dan gerust contact op met de voorzitter, de heer Cor Giesen op telefoonnummer 0317-412920.

 

Nieuwe leden zijn altijd welkom!

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.