• dinsdag 18 januari 2022 - Numeri 23:19
    God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen? -- Numeri 23:19

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Woord, www.dagelijkswoord.nl