Sint Cunera en Sint Antonius van Padua

Antonius van PaduaDeze catechese gaat over heiligen, over Sint Cunera (3:20) en Sint Antonius van Padua (11:30), en zou in twee delen te bekijken kunnen zijn.

 

Sint Cunera is de beschermheilige van de stad Rhenen. Zij wordt vereerd op 12 juni. Sint Antonius van Padua wordt vereerd op 13 juni. Antonius wordt vaak aangeroepen om zoekgeraakte zaken terug te vinden met de volgende woorden: "Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik m'n ... vind".

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.